WELKOM

Hallo, welkom op onze website!

Graag willen we je verder helpen met allerlei praktische informatie uit de parochies Okselaar, Averbode, Testelt en Messelbroek.
Voor de pastorale medewerkers, misdienaars maar ook voor de ouders en jongeren van de Jongerenkerk of de catechese, de leerlingen en leerkrachten van de lagere scholen, de jeugdbewegingen enzovoort is er op deze website een hele waaier aan informatie terug te vinden. Neem geregeld een kijkje en blijf op de hoogte!

FB_ICOON Fotos’s van vroegere activiteiten kan u vinden via onze Facebook-groep.

Als norbertijnen van de Abdij van Averbode maken we bewust de link met onze abdijgemeenschap. Vanuit onze abdij worden we als norbertijn-priester gezonden om herder te zijn, samen met én voor mensen uit onze bredere geloofsgemeenschap hier ter plaatse. Zowel de abdij als de pastorie van Averbode wil een plaats zijn waar je gastvrijheid mag ervaren als open en hartelijk.

Agenda

Wekelijkse eucharistievieringen:
zaterdag: 17.30 u. (Averbode dorpskerk), 18.30 u. (Testelt Ter Hoeve), 19.00 u. (Messelbroek)
zondag: 9.30 u. (Okselaar), 9.30 u. (Testelt dorpskerk), 11.00 u. (Abdijkerk Averbode)
dinsdag: 19.00 u. (Averbode dorpskerk)

 

Zaterdag 7 december, zondag 8 december 2019
— Soep op de Stoep na de mis op zaterdag in de Hoevekerk in Testelt
— Soep op de Stoep na de mis op zondag in de dorpskerk in Testelt

Dinsdag 17 december 2019
— geen avondmis in Averbode

Kerstmis:
dinsdag 24 december 2019
17.30 u.: Messelbroek (gezinsviering)
— 18.30 u.: Testelt Ter Hoeve
— 0.00 u.: Averbode abdijkerk (muzikaal voorprogramma vanaf 23.15 u.)
woensdag 25 december 2019
— 9.30 u.: Okselaar
— 9.30 u.: Testelt dorpskerk
— 11.00 u.: Averbode abdijkerk

Dinsdag 31 december 2019
— geen avondmis in Averbode